Ünlü Besteciler

Johann Sebastian Bach

(21 Mart 1685 yılında Eisenach’da doğmuş, 25 temmuz 1750 yılında Leipzig’de ölmüştür). Nesillerce kesilmeden devam eden Bach’lar gibi çok kollu bir müzisyenler sülalesi dünyada ender görülmüştür. Thüringen halkı, o zaman şehir ve kasabalarda belediye hizmetinde çalışan müzisyenlerden kısaca BACH’LAR diye bahsederdi. Bundan bir buçuk asır önce müzikolojinin ilk temsilcileri arasında sayılan Forkel ve Zelter gibi bilgili şahıslar Bach’ın eserleriyle uğraşmaya başladılar. Mendelsshon gibi cesur ve coşkun kimseler de onlara katıldı. Daha önce Mozart ve Beethoven de bu eserlerin büyüklüğünü sezmişlerdi. Yaratıcı müzisyenler Bach’ın eserlerinin toplanmasını ve canlandırılmasını önemli bir vazife olarak üzerlerine almışlardır. Büyüklüğü bütün dünyaca anlaşılıncaya kadar Bach’ın uzun zaman unutulmuş olması gariptir.

Ludwig Van Beethoven

(21 Mart 1685 yılında Eisenach’da doğmuş, 25 temmuz 1750 yılında Leipzig’de ölmüştür).

Beethoven, 1770 yılında Almanya'da (Bonn) doğdu. Alkole karşı olan zaafıyla bilinen Beethoven’in babası Johann da saray müzisyeniydi. İlk piyano derslerini henüz dört yaşındayken babasından aldı.

İlk müzik eğitimini babasından aldıktan sonra, 1779’da Christian Gottlob Neefe’yle çalışmaya başladı. 1794'e dek Viyana aristokrasisi içindeki müzik aşıklarına saraylarda ve özel toplantılarda çaldı. 1795 yılına kadar halka açılmamıştı. Başlangıçta bir besteci olarak değil, bir piyanist ve öğretmen olarak adını duyurdu ve kısa zamanda üne kavuştu. 1798 yılında Beethoven işitme problemleri yaşamaya başladı. Bu tarihten itibaren 21 yıl boyunca hiç kimseyle iletişim kurmadı. Ancak 1819 yılına gelindiğinde yazarak insanlarla diyalog kurmaya başladı. 21 yıl boyunca çekilen yalnızlık çok derin acılar yaşamasına neden oldu. Beethoven bütün senfonilerini işitme problemi yaşamaya başladıktan sonra bestelemesi de dikkate değer bir olaydır.

Antonio Vivaldi

(1678-1741)

Barok müziğin bir diğer popüler ismi ise Antonio Vivaldi’dir. J.S. Bach da çok popüler bir isimdir ancak Barok dönemin simge ismidir. Antonio Vivaldi ondan farklı olarak Barok müziği hiç sevmeyen kişiler tarafından bile yoğun beğeniye neden olmuş bir besteci ve keman sanatçısıdır. Bazı insanlar için Vivaldi denince akan sular durur, bazıları ise kendilerini sürekli bir tartışmanın içinde bulur. Bu genellikle klasik batı müziğiyle ilgilenen ve ilgilenmeyen kişileri ortaya çıkarır. Bu tapınmamanın ve tartışmanın ana nedeni Vivaldi’nin her eserinin birbirinin kopyası olacak kadar yakın benzerlikler göstermesidir. 11 Haziran 1669’da Venedik/İtalya’da doğan Vivaldi, tüm bu tartışmalara rağmen en eğlenceli ve dinlemesi hoş müzikleri yaratan bestecilerin başında gelir.

Giuseppe Verdi

(1813-1901) Verdi, eserleriyle tiyatroyu geniş halk kitlelerine tanıtmış bir sanatçıydı. Bu başarısının arkasında tiyatronun olanaklarını çok iyi bilmesi yatıyordu.

Operalarına konu bulmada çok titiz davranmış ve halkın hoşlanacağı türden güncel konuları ele almıştır. La Travaita operasında ilk defa toplum psikolojisiyle konu işlemiştir. Opera tarihçilerine göre o güne kadar kimsenin cesaret edemediği bir uygulamanın öncüsü olmuştur.

Verdi, bir yandan operaya İtalyan halk sanatının ezgilerini getirirken bir yandan da halkın sokaklarda söyleyebileceği yeni ezgiler yarattı. Bu nedenle eserleri hem sahnede, hem de sokaklarda söylenen bir sanatçı oldu. Müziği yeniden halkın hizmetine sunmayı başardı.

George Gershwin

(26 Eylül 1898; Brooklyn, New York - 11 Temmuz 1937 Hollywood) ABD'li besteci ve piyanist. Broadway müzikalleri ve klasik batı müziği orkestraları için eserler yazdı. Bazı şarkıları popülarite kazandı. Müzikallere ve vokale yönelik eserlerinin büyük kısmını kardeşi söz yazarı Ira Gershwin ile beraber yazmıştır. Bestelerinden birçoğu televizyonda ve çeşitli filmlerde kullanıldı; bunlardan bazıları caz standardı haline geldi. Ella Fitzgerald Gershwin bestelerinden birçoğunu 1959'da Gershwin Songbook (Gershwin şarkı kitabı) adıyla kaydetmiştir. John Coltrane, Frank Sinatra, Billie Holiday, Miles Davis veHerbie Hancock gibi birçok müzisyen ve vokalist parçalarını seslendirdi.